Муниципаль берәмлекләрнең һәм предприятияләрнең җәмгыяви-иктисадый торышлары мониторингы бүлеге

назад

Төп функцияләр.

1. Бүлек мониторинг нәтиҗәләре буенча төбәк һәм муниципаль мәгълүмат ресурсларын үстерү  функцияләрен гамәлгә ашыру өчен җаваплы.  2. Бүлек үз компетенциясе чикләрендә һәм нигезендә түбәндәге вәкаләтләрне башкара:

2.1. Мониторинг нәтиҗәләре буенча мәгълүмат ресурсларын формалаштыруга Татарстан Республикасы дәүләт биремен кабул итү өчен кирәкле чаралар комплексын эшләү һәм гамәлгә ашыру. 

2.2. Татарстан Республикасы дәүләт биреме кысаларында эшләнә торган мәгълүматка Татарстан Республикасы министрлыклары,  ведомстволары, муниципаль берәмлекләре ихтыяҗын фаразлауда һәм планлаштыруда катнашу.  

2.3. Мониторинг нәтиҗәләре буенча дәүләт мәгълүмат ресурсларын үстерүнең бердәм дәүләт сәясәтен уздыру.

2.4. Мониторинг системасын үстерү һәм камилләштерү чаралары комплексын эшләү.

2.5. Республика статистик мәгълүмат системасы күрсәткечләренең җыелма каталогын камилләштерү һәм актульләштерү һәм «Интернет» челтәрендә урнаштыру.

2.6. Социаль-икътисадый мониторинг формалаштыру системасын методологик, норматив-хокукый тәэмин итүне эшләү.

2.7. Муниципаль берәмлекләрнең социаль-икътисадый хәлен, хуҗалык итүче субъектларның үз-үзләрен икътисадый тәэмин итә алулары дәрәҗәсен характерлаучы мәгълүматны формалаштыруда катнашу һәм аны актуаль хәлдә тоту.

2.8. Республика муниципаль берәмлекләренең һәм хуҗалык итүче субъектларының паспортларын мониторинг системасын формалаштыруга Татарстан Республикасы дәүләт биреме кысаларында билгеләнгән күрсәткечләр составы буенча камилләштерү тәкъдимнәрен эшләү.

2.9. Бүлек компетенциясенә кергән мәсьәләләр буенча массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру.

2.10. Республика хакимият органнарының, министрлыкларының һәм ведомстволарының идарә функцияләрен гамәлгә ашыруның мәгълүмати ярдәмен тәэмин итү.  

Куличкова Миләүшә Мөбәрәк кызы
Муниципаль берәмлекләрнең һәм предприятияләрнең җәмгыяви-иктисадый торышлары мониторингы бүлеге
Куличкова Миләүшә Мөбәрәк кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843) 264-72-38
Email:
Юхневич Елена Станислав кызы
Бүлек мөдире урынбасары
Телефон:
(843) 264-72-47
Email:
Ханнанова Зоя Алексей кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
Иванова Лиля Радиомир кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843)264-72-47
Email:
Дюзел Гөлнара Мияссәр кызы
Телефон:
(843)264-72-08
Email:
Муртазина Ольга Евгений кызы
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
Милуәшә Гомәр кызы
Телефон:
(843) 264-72-03
Email:
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
Телефон:
(843)264-72-08
Email:
1 разрядлы белгеч
Телефон:
(843) 264-72-47
Email:
1 разрядлы өлкән белгеч
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-47
Email:
Исхакова Алия Абдурахимовна кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843)264-72-08
Email:
Шигабутдинова Лилия Марсовна кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264 72 47
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843)221-78-60
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-34
Email:
Быкова Илсөя Касим кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-24
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-34
Email:
2 категорияле белгеч
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования