Муниципаль берәмлекләрнең һәм предприятияләрнең җәмгыяви-иктисадый торышлары мониторингы бүлеге

назад

Төп функцияләр.

Бүлек үз компетенциясе чикләрендә мәгълүмат ресурсларын формалаштыруга Татарстан Республикасы дәүләт биреме кысаларында билгеләнгән күрсәткечләр составы буенча мәгълүмат нигезен формалаштыру өчен җаваплы. 

Бүлек үз компетенциясе чикләрендә түбәндәге вәкаләтләрне башкара:

- Федераль дәүләт статистика хезмәтенең, Татарстан Республикасы буенча Федераль дәүләт статистика хезмәтенең территориаль органының  методологик рекомендацияләре нигезендә социаль-икътисадый мониторинг системасын формалаштыра;

- Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволары, җирле үзидарә органнары, дәүләт предприятиеләре һәм учреждениеләре, республиканың башка оешмалары эшчәнлеген социаль-икътисадый мониторинглау мәсьәләләре буенча методик яктан тәэмин итү чараларын уздыра;

- продукция чыгару, аны җитештерүдәге чыгымнар, өстәлмә бәя, предприятиеләрнең тышкы икътисадый эшчәнлеге, сәнәгать җитештерүе индексы, кече предприятиеләр эшчәнлегенең төп күрсәткечләре һәм Системада каралган башка күрсәткечләр буенча мәгълүмат-аналитика базасын формалаштыра;

- Татарстан Республикасының төбәк дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыручы, тиешле эшчәнлек өлкәләрендә «Россия Икътисадый үсеш министрлыгының дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашыруны федераль статистик күзәтүен оештыру өчен статистик инструментарийны раслау турында» Федераль дәүләт статистика хезмәтенең 21.12.2011 № 503 боерыгы белән расланган форма буенча белешмәләр (алга таба – статистик белешмәләр) әзерләү буенча муниципаль контроль башкаручы җирле үзидарә органнары белән хезмәттәшлек итүче Татарстан Республикасы дәүләт хакмимятенең башкарма органнары эшен җайга сала;

- Татарстан Республикасы дәүләт хакмимятенең башкарма органнары һәм җирле үзидарә органнары тарафыннан статистик белешмәләрне үз вакытында әзерләүне һәм аларны «Идарә» дәүләт автомататлаштырылган мәгълүмат системасы аша электрон рәвештә урнаштыруны тикшереп тора;

- Татарстан Республикасының, муниципаль берәмлекләрнең кече һәм урта эшкуарлык субъектларын үстерүне мониторинглау нәтиҗәләренә анализ ясый;

- муниципаль берәмлекләрнең социаль-икътисадый хәлен характерлаучы күрсәткечләр системасын эшли һәм актуальләштерә;

-  дәүләт хакимияте органнарының, республика министрлыклары һәм ведомстволарының идарә функцияләрен гамәлгә ашыруга мәгълүмат ярдәмен тәэмин итә;

- мәгълүмат ресурсларын формалаштыруга Татарстан Республикасы дәүләт биремен кабул итү өчен кирәкле чаралар комплексын эшләүдә һәм гамәлгә ашыруда катнаша;

- Комитет белән мәгълүмат хезмәттәшлеге турында килешүләр төзегән Татарстан Республикасы дәүләт хакмимяте башкарма органнарының, шулай ук Татарстан Республикасы буенча федераль башкарма хакимият органнары территориаль органнарының, Татарстан Республикасы муниципаль районнарының һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарының Татарстан Республикасы территориясендә коррупциягә каршы көрәш чараларын гамәлгә ашыру эшчәнлеге нәтиҗәлелегенә мониторинг уздыра;

- белешмә бюллетеньнәр һәм бүтән мәгълүмат-аналитика басмалары чыгара; 

- Бүлек компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте һәм идарәсе органнарының һәм юридик затларның хатларын карый һәм аларга җаваплар әзерли;

- Татарстан Республикасы Президенты указлары, күрсәтмәләре, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм күрсәтмәләре, Татарстан Республикасының гамәлдәге законнары, башка норматив хокукый актлар һәм Комитет турында Нигезләмә белән билгеләнгән, Бүлек компетенциясенә кергән бүтән функцияләрне башкара.

- Бүлек эшчәнлеге өлкәсенә керүче мәсьәләләр буенча киңәшмәләрдә, махсуслаштырылган конференцияләрдә, семинарларда катнаша;

- Комитетның хезмәт тәртибен үти, хезмәтне саклау, техник иминлек һәм янгын куркынычызлыгы буенча кагыйдәләр, инструкцияләр таләпләрен үти.   

 

Куличкова Миләүшә Мөбәрәк кызы
Муниципаль берәмлекләрнең һәм предприятияләрнең җәмгыяви-иктисадый торышлары мониторингы бүлеге
Куличкова Миләүшә Мөбәрәк кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843) 264-72-38
Email:
Юхневич Елена Станислав кызы
Бүлек мөдире урынбасары
Телефон:
(843) 264-72-03
Email:
Ханнанова Зоя Алексей кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
Иванова Лиля Радиомир кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843)264-72-47
Email:
Дюзел Гөлнара Мияссәр кызы
Телефон:
(843)264-72-08
Email:
Муртазина Ольга Евгений кызы
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
Милуәшә Гомәр кызы
Телефон:
(843) 264-72-03
Email:
Сайфутдинова Эльмира Шамиль кызы
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
Логинова Виктория Андрей кызы
Телефон:
(843)264-72-08
Email:
Вахонина Елена Евгений кызы
1 разрядлы белгеч
Телефон:
(843) 264-72-47
Email:
Янгирова Роза Масгут кызы
1 разрядлы өлкән белгеч
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
Костина Светлана Николай кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-47
Email:
Шигабутдинова Лилия Марсовна кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
Недбайлюк Марина Николай кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264 72 47
Email:
Нуруллина Ильсия Рахим кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843)221-78-60
Email:
Мустафина Алина Фарит кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Email:
Королёва Елена Геннадий кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Email:
Трубецкая Дарья Александр кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-08
Email:
Семенова Ирина Николай кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-34
Email:
Быкова Илсөя Касим кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-24
Email:
Скворцова Лилия Рамилевна
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Галимзянова Валентина Вячеслав кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-34
Email:
Бузунова Анастасия Геннадий кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Герасимова Марина Валерий кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Email:
Газизуллина Эльвира Фердинанд кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Зиновьева Регина Зульфир кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 221-78-87
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования