Информацион технологияләр бүлеге

назад

Төп функцияләр.

1. Бүлек Татарстан Республикасы дәүләт заказы кысаларында билгеләнгән күрсәткечләр составы буенча республика муниципаль берәмлекләренең, хуҗалык итүче субъектларының социаль-икътисадый хәлен характерлаучы белешмәләр базаларын Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары эшчәнлегендә идарәчел карарлар кабул итү өчен мәгълүмати нигез сыйфатында формалаштыру һәм актуальләштерү функцияләрен гамәлгә ашыру өчен җаваплы.  

2. Бүлек үз компетенциясе чикләрендә түбәндәге чараларны гамәлгә ашыра:

- Комитет бүлекләре тарафыннан социаль-икътисадый мониторинг уздыру өчен белешмәләрнең мәгълүмати-аналитик базаларын формалаштыру буенча программа чараларын эшләү, модификацияләү, адаптацияләү;

- социаль-икътисадый мониторинг системасын формалаштыруга Татарстан Республикасы дәүләт заказы кысаларында билгеләнгән күрсәткечләр составы буенча республика муниципаль берәмлекләренең, хуҗалык итүче субъектларының социаль-икътисадый хәлен характерлаучы белешмәләр базаларын актуальләштерү;

- социаль-икътисадый мониторинг уздыру өчен кирәкле каталогларны, белешмәләрне актуаль хәлдә тоту;

- республика муниципаль берәмлекләренең, хуҗалык итүче субъектларының социаль-икътисадый хәлен характерлаучы мәгълүмат ресурсларын формалаштыру һәм актуаль хәлдә тоту;

- белешмә бюллетеньнәр һәм бүтән мәгълүмати-аналитик басмалар өчен таблица рәвешендәге материалларны формалаштыру;

- мәгълүмат ресурсларын формалаштыруга Татарстан Республикасы дәүләт заказын кабул итү өчен кирәкле чаралар комплексын эшләүдә һәм башкаруда катнашу;

- республика муниципаль берәмлекләренең, хуҗалык итүче субъектларының социаль-икътисадый хәлен характерлаучы күрсәткечләр составын камилләштерү буенча тәкъдимнәр эшләү;

- Комитетта уздырылучы чараларны технологик яктан тәэмин итү;

- белешмәләр базаларына идарә системаларын (ББИС) урнаштыру һәм адаптацияләү, белешмәләр базаларына чикләүләрсез керә алуны тәэмин итү;

- Федераль дәүләт статисткасы хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча территориаль органы белән берлектә әзерләнүче мәгълүмати-аналитик белешмәләрне әзерләү һәм тапшыру технологиясендә бердәм техник сәясәт уздыру ;

- Комитетның башка  структур бүлекчәләре белгечләрен кулланылучы программа чараларын эксплуатацияләргә һәм алар белән эшләргә өйрәтү;  

- Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте һәм идарә органнарының, юридик затларның Бүлек компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча килгән хатларын карау һәм аларга җаваплар әзерләү; 

- Татарстан Республикасы Президенты указлары, күрсәтмәләре, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм күрсәтмәләре, гамәлдәге Татарстан Республикасы законнары, башка норматив хокукый актлар белән һәм Комитет турында нигезләмә белән билгеләнгән һәм Бүлек компетенциясенә кергән бүтән функцияләрне гамәлгә ашыру; 

- Бүлек эшчәнлеге өлкәсенә кертелгән мәсьәләләр буенча киңәшмәләрдә, махсус конференцияләрдә, семинарларда катнашу;

- Комитетның хезмәт тәртибен үтәү, хезмәтне саклау, иминлек техникасы һәм янгын куркынычсызлыгы буенча кагыйдәләрне, инструкцияләрне үтәү.

Щетинина Татьяна Геннадий кызы
Информацион технологияләр бүлеге
Щетинина Татьяна Геннадий кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843) 264-72-29
Email:
Бахусова Елена Анатолий кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 264-72-12
Email:
Смирнова Гөльнара Фарис кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 264-72-12
Email:
Федорова Надежда Василий кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 264-72-12
Email:
Токай Виктория Станислав кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 264-72-12
Email:
Сорокина Ольга Павел кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 264-72-46
Email:
Царева Надежда Юрий кызы
Телефон:
(843) 221-78-75
Email:
Орехова Анна Сергей кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-46
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования