Информацион технологияләр бүлеге

назад

Төп функцияләр.

Бүлек республика муниципаль берәмлекләренең, хуҗалык итүче субъектларының күрсәткечләр составы буенча характерланучы, социаль-икътисадый мониторинг системасын формалаштыруга Татарстан Республикасы дәүләт заказы кысаларында идарәчел караралар кабул итү өчен Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары эшчәнлегендә мәгълүмати нигез буларак билгеләнүче белешмәләр базаларын формалаштыру функциясен гамәлгә ашыру өчен җаваплы була.

Бүлек үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләрне башкара:

- Комитет бүлекләре тарафыннан социаль-икътисадый мониторинг уздыру өчен белешмәләр базаларын формалаштыру буенча, Комитетның Ситуация үзәгенең мәгълүмат-аналитика модельләре эшләве буенча программа чараларын эшли, модификацияли, яраклаштыра;

- республика муниципаль берәмлекләренең, хуҗалык итүче субъектларының социаль-икътисадый хәлен характерлаучы, социаль-икътисадый мониторинг системасын формалаштыруга Татарстан Республикасы дәүләт заказы кысаларында билгеләнүче күрсәткечләр составы буенча белешмәләр базаларын актуальләштерә, товарларга һәм хезмәт күрсәтүләргә бәяләр динамикасын да кертеп;

- социаль-икътисадый мониторинг уздыру өчен кирәкле каталогларны, белешмәлекләрне актуаль хәлдә тота;

- муниципаль берәмлекләренең, хуҗалык итүче субъектларының социаль-икътисадый хәлен характерлаучы мәгълүмат ресурсларын формалаштыра һәм актуаль хәлдә тота;

- белешмә бюллетеньнәр һәм мәгълүмат-аналитика басмалары өчен таблица материалларын формалаштыруны тәэмин итә;

- мәгълүмат ресурсларын формалаштыруга Татарстан Республикасы дәүләт заказын кабул итү өчен кирәкле чаралар комплексын (планлаштыру)  эшләүдә (фаразлауда) катнаша һәм аны гамәлгә ашыра;

- республика муниципаль берәмлекләренең, хуҗалык итүче субъектларының социаль-икътисадый хәлен характерлаучы күрсәткечләр составын камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерли;

- Комитетта уздырыла торган чараларны технологик яктан тәэмин итә, мәгълүмат ресурсларының мәгълүмат иминлеген тәэмин итү буенча чараларны да кертеп: белешмәләр базаларына керүнең чикләнгән хокукларын тәэмин итү, мәгълүмат ресурсларын резерв ишәйтү, файдаланучыларның автоматлаштырылган эш урыннарында вирусларга каршы программаларны көйләү, законнар һәм Комитетның мәгълүмат иминлеге турындагы норматив актлары нигезендә мәгълүмат иминлеге буенча бүтән чараларны тәэмин итү;

- белешмәләр базаларына идарә системаларын (СУБД) урнаштыра һәм яраклаштыра, белешмәләр базаларына чикләнгән керүне тәэмин итә;

- Татарстанстат белән бергәләп әзерләнгән мәгълүмат-аналитика белешмәләрен әзерләү һәм тапшыру технологиясендә бердәм техник сәясәт уздыра;

- Комитетның башка структур бүлекчәләре белгечләрен кулланыла торган программа чараларын эксплуатацияләргә һәм алар белән эшләргә өйрәтүне тәэмин итә;

- Бүлек компетенциясенә керүче мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте һәм идарәсе органнарының, юридик затларның хатларын карый һәм аларга җаваплар әзерли;     

- Татарстан Республикасы Президенты указлары, Татарстан Республикасы Президенты күрсәтмәләре, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм күрсәтмәләре, гамәлдәге законнар, башка норматив хокукый актлар һәм Комитет турындагы Нигезләмә белән билгеләнгән Бүлек компетенциясенә керүче мәсьәләләр буенча бүтән функцияләрне гамәлгә ашыра;

- Бүлек эшчәнлеге өлкәсенә керүче мәсьәләләр буенча киңәшмәләрдә, махсуслаштырылган конференцияләрдә, семинарларда катнаша;

- Комитетның хезмәттәге тәртибен үти, хезмәтне саклау, техник иминлек һәм янгын куркынычсызлыгы буенча кагыйдәләр, инструкцияләр таләпләрен үти.

 

 

Щетинина Татьяна Геннадий кызы
Информацион технологияләр бүлеге
Щетинина Татьяна Геннадий кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843) 264-72-29
Email:
Бахусова Елена Анатолий кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 264-72-12
Email:
Смирнова Гөльнара Фарис кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 264-72-12
Email:
Федорова Надежда Василий кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 264-72-12
Email:
Токай Виктория Станислав кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 264-72-12
Email:
Сорокина Ольга Павел кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 264-72-46
Email:
Орехова Анна Сергей кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 264-72-46
Email:
Царева Надежда Юрий кызы
1 разрядлы өлкән белгеч
Телефон:
(843) 221-78-75
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International