Административ-хуҗалык бүлеге

назад

Сектор үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләрне башкара:

- хуҗалык хезмәтләре күрсәтә һәм Комитет биналарын һәм бүлмәләрен янгыннан саклау кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә тиешле хәлдә тотуны тәэмин итә, шулай ук җайланмаларның (яктырту, җылыту, вентиляция системаларының һәм башкаларның) төзеклеген тикшереп торуны гамәлгә ашыра;

- салкын су белән тәэмин итү, су җибәреп тору, җылылк бирү, электр белән тәэмин итү, каты коммуналь калдыклар белән эш итү, макулатура тапшыру һәм башкалар буенча хезмәт күрсәтүләргә кирәкле документлар әзерли һәм шартнамәләр төзүне тәэмин итә;

- төп фондларга (биналарга, су белән тәэмин итү системаларына, һава үткәргечләргә һәм башка корылмаларга) агымдагы һәм капиталь ремонтлар планнарын әзерләүдә катнаша;

- бүлмәләргә ремонт уздыруны оештыра, башкарылган ремонт эшләренең сыйфатын тикшереп тора;

- Комитет бүлмәләрен, биналарын һәм территориясен саклау чараларын үтәүне тикшереп тора;

- Комитетның матди кыйммәтләре сакланышын тикшереп тора;

- Комитет челтәрләрен һәм серверларын администрацияли;

- мәгълүматны мәгълүмати-техник йогынтылардан, аңа санкциясез керүләрдән саклау эшен башкара;

- тиешле статус белән мәгълүмат ресурсларына чикләнгән керүне тәэмин итә;

- янгыннан саклану чараларын үтәүне тәэмин итә һәм янгынга каршы коралларны төзек хәлдә тотуны тәэмин итә;

- гражданнар оборонасы торышын анализлый, гражданнар оборонасы объектларын һәм мөлкәтен исәпкә ала;

- хезмәт өчен һәм хезмәтне саклау өчен имин шартлар тудыру, хезмәт өчен шартларны яхшырту һәм хезмәтне саклау чараларын гамәлгә ашыра;

- Комитетның структур бүлекчәләре эшендә Сектор компетенциясенә керүче мәсьәләләрне җайга сала һәм аларга методик җитәкчелек күрсәтә;  

- Сектор компетенциясенә керүче мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте һәм идарәсе органнарының, юридик затларның хатларын карый;

- Сектор эшчәнлеге өлкәсенә керүче мәсьәләләр буенча киңәшмәләрдә, махсуслаштырылган конференцияләрдә, семинарларда катнаша;

- Комитетның хезмәттәге тәртибен үти, хезмәтне саклау, техник иминлек һәм янгын куркынычсызлыгы буенча кагыйдәләр, инструкцияләр таләпләрен үти.

Дударева Надежда Павел кызы
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843) 264-72-42
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International