Цифра трансформациясе

Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитетының 2020 елның 13 апрелендәге 21-ос номерлы боерыгы белән Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитетының цифрлы трансформация проектларын гамәлгә ашыру өчен җаваплы итеп Семенов рәисе урынбасары Ольга Юрьевна билгеләнде. Телефон: (843) 264-72-04, E-mail: Semjonova.Olga@tatar.ru

«Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитетының цифрлы трансформация проектларын гамәлгә ашыру өчен җаваплы затны билгеләү турында» 2020 елның 13 апрелендәге 21-ос номерлы Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг буенча комитетының боерыгы

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International